Cudzie jazyky

Anglicko,Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Rusko – otvorte si cestu do sveta – dosiahnite znalosť cudzieho jazyka rýchlo a efektívne! Pod vedením našich  kvalifikovaných a skúsených lektorov to dokážete! viac

Slovenský jazyk

Záujemcovia zo zahraničia a  cudzinci  žijúci, pracujúci alebo študujúci  na Slovensku – ponúkame Vám kurzy základov slovenského jazyka i kurzy na jeho zdokonalenie. Pod vedením našich skúsených lektorov  získate v krátkom čase znalosť slovenčiny  pre Vašu komunikáciu, pobyt, prácu alebo štúdium v slovenskom prostredí. viac

Odborné vzdelávanie

Študenti, profesionáli, zamestnanci i ostatní záujemcovia, program našich kurzov odborného vzdelávania reflektuje na aktuálne potreby a dopyt vzdelávacieho a pracovného prostredia. Naše kurzy Vám napomôžu doplniť si svoje vedomosti v odbore alebo získať nové poznatky– užitočné pre Vaše štúdium či profesiu. viac

Vitajte na stránke Centra jazykovej a odbornej prípravy


  • CJOP poskytuje jazykovú výučbu metódami podľa európskych vzdelávacích štandardov;  
  • uskutočňuje testovanie a hodnotenie jazykových kompetencií v súlade so Spoločným európskym    referenčným rámcom pre výučbu jazykov;
  • poskytuje denné i večerné štúdium slovenského jazyka ako cudzieho jazyka zahraničným študentom a zahraničnej verejnosti;
  • poskytuje výučbu cudzích jazykov v kurzoch všeobecného i odborného jazyka - anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, taliansky a ruský jazyk.

 

 

 


 


Aktuálne v ponuke : 
 


Kontaktujte nás

cjop@cjop.sk
00421-917-306193
Vysoká škola manažmentu 
Panónska cesta 17
Bratislava (Petržalka)